۰
بانک سینا اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به پایان شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، این بانک خصوصی توانسته است با رشد 13 درصدی درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق رهنی، بیش از 49.216 میلیارد ریال از این محل درآمد کسب کند.
به گزارش اخباربانک، درآمد بانک سینا از این محل در مقطع مشابه سال 1400 بیش از 43.382 میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک سینا از بانک های خصوصی است که با نماد سینا و سرمایه حدود 25.384 میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است و در پایان نیمه اول سال جاری در حوزه درآمدهای کارمزدی نیز نسبت به مقطع مشابه پارسال، 94 درصد رشد را تجربه کرده است.

درآمد کارمزد این بانک خصوصی در شهریورماه سال گذشته حدود 1.920 میلیارد ریال و در پایان تابستان امسال، بالغ بر 3.732 میلیارد ریال اعلام شده است.

خالص سایر درآمدها و هزینه های سینا هم با 47 درصد جهش، از بیش از 344 میلیارد ریال به حدود 507 میلیارد ریال افزایش یافته است.

سود پایه هر سهم غیرعملیاتی بانک سینا هم 50 درصد بیشتر شده و از مبلغ 14 ریال به مبلغ 21 ریال رسیده ضمن این که سینا مبلغی نزدیک به 6.465 میلیارد ریال را به عنوان سود خالص پایان شهریورماه 1401 گزارش کرده است.

سود پایه هر سهم سینا هم در پایان فصل دوم سال جاری 267 ریال به ازای هر سهم و سود خالص هر سهم هم 255 ریال تخمین زده شده است.
https://akhbarbank.com/vdciyrav.t1av52bcct.html
تازه ترین اخبار