۰
 پست بانک ایران در آبان ماه 528 میلیارد تومان درآمد تسهیلات کسب کرده که نسبت به مهر ماه 23 درصد رشد دارد.
رشد 76 درصدی تراز عملیاتی بانک " پست بانک " در 8 ماهه امسال
به گزارش خبرنگار اخباربانک، پست بانک ایران در آبان ماه 528 میلیارد تومان درآمد تسهیلات کسب کرده که نسبت به مهر ماه 23 درصد رشد دارد. سود پرداختی به سپرده های بانک در این ماه 275 میلیارد تومان است که نسبت به مهر ماه 77 درصد افزایش یافته است.

تراز عملیات بانکداری آبان ماه معادل 253 میلیارد تومان است که نسبت به مهر ماه 7 درصد کاهش یافته است.

در مجموع هشت ماه، درآمد تسهیلات بانک 2903 میلیارد تومان، سود سپرده پرداختی 1338 میلیارد تومان و تراز عملیاتی 1565 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 درصد افزایش درآمد، 44 درصد افزایش سود پرداختی و 76 درصد رشد در تراز عملیاتی بانک را نشان می دهد.

 آخرین قیمت سهم 435 تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن 8 درصد است.
 
https://akhbarbank.com/vdcdxx0j.yt0jo6a22y.html
تازه ترین اخبار