۰
بیمه پارسیان در عملکرد تجمیعی خود تا پایان مهرماه توانست به تراز مثبت ۷۴ درصدی در این دوره دست پیدا کند.
بیمه پارسیان در مهر ماه تراز مثبت ۴۱ درصدی ثبت کرد
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت نظر خود به میزان درآمدی برابر با ۵۲۲ میلیارد تومان دست پیدا کرد و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه "پارسیان" درآمد تجمیعی که حاصل از فروش حق بیمه در رشته بیمه‌های گوناگون بود، مبلغی برابر با ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان به سهامداران اطلاع رسانی کرد.

میزان خسارتی که "پارسیان" در مهرماه به مشتریان تحت پوشش خود پرداخت کرد مبلغی نزدیک به ۳۷۰ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه نیز مجموع خسارات پرداخت شده توسط "پارسیان" برابر با ۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان به ثبت رسید. همچنین لازم به ذکر است که در مهرماه این شرکت تراز مثبت ۴۱ درصدی را به ثبت رساند.

درآمد ماهانه‌ای که شرکت "پارسیان" در پنجمین ماه از سال جاری از محل فروش حق بیمه به دست آورد مبلغی برابر با ۵۲۲ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط "پارسیان" از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۰ درصد رشد را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.

میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۲ هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین میزان درآمد "پارسیان" مربوط به رشته بیمه «ثالث – اجباری» با ۱۹۰ میلیارد تومان است که ۳۶ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار دارد، رشته بیمه «درمان» توانست بیشترین درآمد "پارسیان" را پس از بخش ثالث – اجباری با مبلغی برابر با ۱۱۶ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه ثالث-اجباری با یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۳۵ درصد افزایش را در پی داشته است، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای طی عملکرد تجمیعی خود تا پایان مهرماه توانست تراز مثبت ۷۴ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
https://akhbarbank.com/vdcc0oq4.2bqmp8laa2.html
تازه ترین اخبار