۰
شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۵۹

کاهش متوالی درآمدهای بیمه نوین

درآمد ماهانه‌ای که شرکت "نوین" از محل فروش حق بیمه در هفتمین ماه سپری‌شده از سال مالی شناسایی کرد مبلغی برابر با ۱۵۱ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط "نوین" از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به شهریورماه ۳۹ درصد کاهش را به همراه داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.
کاهش متوالی درآمدهای بیمه نوین
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه نوین در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به مهرماه سال ۱۴۰۱ از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود درآمدی که شناسایی کرد مبلغی بالغ‌بر ۱۵۱ میلیارد تومان بود و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه مجموع درآمد‌ی که حاصل از فروش حق بیمه در رشته بیمه‌های مختلف بود، مبلغی برابر با یک هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان اعلام کرد.

میزان خسارت پرداخت‌شده توسط "نوین" در مهرماه به مشتریان تحت پوشش خود مبلغی نزدیک به ۱۳۱ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه نیز مجموع خساراتی که مورد پرداخت قرار گرفت برابر با ۸۰۳ میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین لازم به ذکر است که در مهرماه این شرکت تراز مثبت ۱۵ درصدی را به ثبت رساند.

درآمد ماهانه‌ای که شرکت "نوین" از محل فروش حق بیمه در هفتمین ماه سپری‌شده از سال مالی شناسایی کرد مبلغی برابر با ۱۵۱ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط "نوین" از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به شهریورماه ۳۹ درصد کاهش را به همراه داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.

میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ یک هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان به یک هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان رسیده است.

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌کنیم شرکت بیمه نوین در مهر ماه سال جاری به دومین ماه متوالی کاهش درآمد‌های خود رسید و روند نزولی خود را نیز در نیمه دوم سال مالی ادامه داد.

بیشترین میزان درآمد "نوین" گه از فروش حق بیمه در فعالیت ماهانه خود منتشر کرد مربوط به رشته بیمه «ثالث – اجباری» با ۳۲ میلیارد تومان بود که ۲۱ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار داشت، رشته بیمه «زندگی-اندوخته‌دار» توانست بیشترین درآمد "نوین" را پس از بخش ثالث – اجباری با مبلغ ۱۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه «درمان» با ۵۳۳ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۳۶ درصد افزایش را در پی داشته است، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای طی عملکرد تجمیعی خود تا پایان مهرماه توانست تراز مثبت ۹۳ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
https://akhbarbank.com/vdcauana.49n0i15kk4.html
تازه ترین اخبار