۰
نتایج مزایده عمومی املاک و مستغلات مازاد موسسه اعتباری ملل (نوبت دوم) اعلام شد.
نتیجه مزایده املاک و مستغلات موسسه اعتباری ملل اعلام شد
به گزارش اخباربانک، موسسه ملل اعلام کرد؛ پيرو آگهي مزايده عمومي شماره 1401/191427 مورخ 1401/07/23 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1401/08/04 پاكت هاي مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه نتايج آن به شرح ذيل اعلام مي گردد:
 • برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.

  در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ،  ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 10 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (14) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.

  ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.

   
  رديف كد ملك نام ملك نام خريدار شماره ملي قيمت پايه مزايده(ريال) قيمت پيشنهادي(ريال) شرايط خريد برنده مزايده
  1 156 نورآباد آقای محمد کاوه ای 4209641261 103/350/000/000 146/100/000/000 نقدی برنده
  2 73 علامه شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات ملل 14006411556 2/733/521/500/000 3/100/000/000/000 نقدی برنده اول
  3 73 علامه شرکت پرداخت نوین آرین 10103108200 2/733/521/500/000 3/000/000/000/000 اقساطی متقاضی دوم
  4 1/78 سرو
  طبقه اول شمالی
  شرکت پیشگامان معماری آریا 10103771164 198/487/500/000 198/487/500/000 نقدی برنده
  5 3/78 سرو
  طبقه سوم جنوبی
  شاپور عزیزی 3329216514 175/078/800/000 175/078/800/000 اقساطی برنده
  6 3/78 سرو
  طبقه سوم شمالی
  شهریار عزیزی 3329216522 190/548/000/000 190/548/000/000 اقساطی برنده
  7 94 آپارتمان
  سعادت آباد
  آرتین عسگری 0153932074 270/000/000/000 270/000/000/000 اقساطی برنده
  8 83 فکوری الهام کاظمی 4500768831 86/706/000/000 86/706/000/000 اقساطی برنده
  9 32 ملک شهر اصفهان جلال تیموری 1288266731 116/600/000/000 117/000/000/000 اقساطی برنده
  10 154 22 بهمن خرم آباد علی حیدر بهرامی 4189124631 163/705/000/000 164/000/000/000 اقساطی برنده
  11 52 تبریز بیمه تعاون 10320839651 300/863/600/000 300/870/000/000 نقدی برنده
https://akhbarbank.com/vdcaeana.49n0m15kk4.html
تازه ترین اخبار