۰
آمار عملکرد میان دوره ای 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1401 بانک ایران زمین نشان داد که خالص درآمد کارمزدی وزمین با رشد 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.
به گزارش اخباربانک، خالص درآمد کارمزدی وزمین نیز در پایان فصل بهار و تابستان امسال با رشد 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حدود 740 میلیارد ریال به بیش از 905 میلیارد ریال افزایش یافته است.

خالص سایر درآمدها و هزینه های بانک خصوصی ایران زمین نیز 47 درصد رشد کرده و از نزدیک به 236 میلیارد ریال در پایان شهریورماه سال گذشته به حدود 936 میلیارد ریال در پایان نیمه نخست امسال رسیده است.

در عین حال، وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود وزمین نیز 2.096 درصد جهش داشته و در حالی که مبلغ آن در پایان نیمه نخست سال 1400 حدود سه میلیارد و 883 میلیون ریال بوده در پایان شهریورماه 1401 از 85 میلیارد ریال عبور کرده است.

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات اعطایی بانک ایران زمین هم رشدی معادل 225 درصد را تجربه کرده است و از 332.120 میلیارد ریال به بیش از 1.079.552 میلیارد ریال افزایش یافته است.

خالص افزایش در موجودی نقد وزمین نیز با 102 درصد رشد به مبلغی حدود 86 میلیارد ریال رسیده است.

سرمایه‌گذاری در سهام و ساير اوراق بهادار از بیش از 9.077 میلیارد ریال در پایان نیمه اول سال گذشته به بیش از 13.089 میلیارد ریال در پایان ماه ششم سال جاری رسیده که نشان دهنده رشدی معادل 44 درصد است.
 
https://akhbarbank.com/vdcj8oeo.uqeaizsffu.html
تازه ترین اخبار