۰
داوود شکری در سمت سرپرست برنامه ریزی ، مدیریت و منابع شرکت بیمه سرمد منصوب شد.
به گزارش اخباربانک، طی حکمی از سوی یعقوب رشنوادی مدیر عامل بیمه سرمد ، داوود شکری در سمت سرپرست برنامه ریزی ، مدیریت و منابع شرکت بیمه سرمد منصوب شد.

داوود شکری مدیریت روابط عمومی بیمه ما ، مدیر کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران و مدیریت سرمایه انسانی بیمه سرمد را در کارنامه خود دارد.
https://akhbarbank.com/vdcayyna.49n0a15kk4.html
تازه ترین اخبار