۰
شرکت بیمه دانا در شش ماهه اول امسال با ثبت تراز مثبت 8.6 هزار میلیارد تومان و با 482 درصد رشد، رکورد دیگری از خود در صنعت بیمه به جای گذاشت.
به گزارش اخباربانک، تولید ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه، جبران نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان خسارت و ثبت تراز عملیاتی مثبت ۸.۶ هزار میلیارد تومان حاصل کار بیمه دانا در نیمه نخست سال جاری است که هر کدام در نوع خود رکورد کم نظیری در این شرکت و صنعت بیمه محسوب می شود.

بر اساس تازه ترین گزارش از فعالیت ماهیانه بیمه دانا منتهی به پایان شهریورماه سال جاری، این شرکت در آخرین ماه تابستان نزدیک به دو هزار میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد و همچنین ۱.۶ هزار میلیارد تومان از خسارت بیمه‌گذاران را جبران کرد.

بیمه دانا در مجموع از ابتدای سال جاری تا پایان تابستان توانست ۱۲ هزار و ۵۱۳ میلیارد تومان حق بیمه تولید کند و در مقابل سه هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت هشت هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان بود.

حق بیمه تولید ۲۱۱ درصد، خسارت پرداختی ۵۴ درصد و تراز عملیاتی ۴۸۱ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است. این شرکت در دوره مشابه سال گذشته چهار هزار و ۲۷ میلیارد تومان حق بیمه تولید و دو هزار و۵۵۳ میلیارد تومان هم خسارت پرداخت کرده بود که حاصل آن ثبت تراز مثبت یک هزار و ۴۷۴ میلیارد تومان بود.

پرتفوی حق بیمه تولیدی بیمه دانا شامل چهار رشته اصلی درمان با ۶۳ درصد سهم، ثالث ۱۸ درصد ، بیمه‌های زندگی ۸ درصد و بدنه خودرو با ۳ درصد، بیشترین سهم را داشته‌اند. سهم این رشته ها در سال گذشته ۴۱ درصد ثالث، ۲۵ درصد درمان،۸ درصد بیمه های زندگی و ۷ درصد بدنه خودرو بوده است .

در بخش خسارت در این دوره درمان ۴۶ درصد، ثالث ۳۲ درصد، بیمه های زندگی ۸ درصد و بدنه خودرو ۷ درصد سهم داشتند و سهم این رشته ها در سال گذشته درمان ۴۷ درصد، ثالث ۳۲ درصد، زندگی ۸ درصد و بدنه خودرو ۷ درصد سهم داشته بودند.

بیمه دانا در این دوره از نظر کمی رشد بسیار مطلوبی داشته است و از نظر کیفی هم توانسته سهم بیمه های زندگی را حفظ کند و همچنین با وجود رشد ۲۱۱ درصدی حق بیمه تنها ۵۴ درصد خسارت پرداختی رشد داشته است که نشان دهند کنترل بسیار مناسب ریسک در این شرکت است و در مجموع عملکرد بسیار مطلوبی داشته است، بطوری که تراز عملیاتی این شرکت که به نوعی سود ناخالص محسوب می شود رشد ۴۸۲ درصدی داشته و به رقم قابل ملاحظه هشت هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان رسیده است .

جهش تولید حق بیمه در شش ماه نخست سال جاری در بیمه دانا در حالی است که در این دوره ۴۴ درصد بیشتر از ۱۲ماه سال گذشته حق بیمه تولید کرده و در عین حال ۴۱ درصد کمتر از سال گذشته خسارت پرداخت کرده است و تراز عملیاتی آن ۳۲۰ درصد بیشتر از تراز عملیاتی ۱۲ ماه سال گذشته است .

بیمه دانا در طی سال گذشته هشت هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و شش هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت دو هزار و ۲۴ میلیارد تومان بود.
 
https://akhbarbank.com/vdcamyna.49n0015kk4.html
تازه ترین اخبار