۰
مالک اصلی شرکت بیمه میهن، شرایط و زمان عرضه دو بلوک ۱۴ و ۱۹.۹۶ درصدی را اعلام شد تا در صورت انجام معامله از ترکیب سهامداری آن خارج شود.
برنامه خروج مالک عمده از شرکت بیمه " میهن "
به گزارش اخباربانک، شرایط و زمان عرضه دو بلوک ۱۴ و ۱۹.۹۶ درصدی سهام شرکت بیمه میهن توسط سهامدار عمده اعلام شد تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

براساس این گزارش، شرکت تعاونی بنیاد مسکن در نظر دارد بلوک ۱۴ درصدی سهام شرکت بیمه میهن را بطور عمده و نقد یا شرایطی در بازار دوم فرابورس به فروش برساند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به این ترتیب، مقرر شده ۲۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۲۲ سهم در نماد "میهن ۴" روز شنبه نهم مهر از طریق کارگزاری ایساتیس پویا عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۵۰۰ تومان، قیمت پایه کل ۱۰۵.۳ میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت ۱۰.۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

همچنین موسسه بنیاد مسکن در نظر دارد بلوک ۱۹.۹۶ درصدی سهام شرکت بیمه میهن را بطور عمده و نقل یا شرایطی در بازار دوم فرابورس به فروش برساند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

بر این اساس، مقرر شده ۲۹۹ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۷۶۰ سهم در نماد "میهن ۴" روز شنبه نهم مهر از طریق کارگزاری ایساتیس پویا عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۵۰۰ تومان، قیمت پایه یک کل ۱۴۹.۷ میلیارد تومان سپرده حضور در رقابت ۱۴.۹ میلیارد تومان تعیین شده است.

خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را حداکثر طی دو روز کاری از تاریخ معامله پرداخت کند.

در صورت خرید سهام بصورت شرایطی، حصه نقدی ثمن معامله معادل ۴۰ درصد ارزش کل معامله باید حداکثر طی دو روز کاری پس از انجام معامله بصورت نقد ارائه و باقیمانده ثمن معامله معادله ۶۰ درصد ارزش کل طی یک فقره چک دو ماه پس از انجام معامله در وجه فروشنده پرداخت شود. همچنین ۱۰۰ درصد سهام مورد معامله تا زمان تسویه کامل ثمن معامله به نفع فروشنده توثیق می شود.
https://akhbarbank.com/vdcg7t97.ak9uz4prra.html
تازه ترین اخبار