۰
بانک سرمایه با اشاره به محدودیت های قانونی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۵۰۰ درصدی از محل آورده نقدی از طی مراحل رسیدگی به برنامه طرح احیا با رویکرد جدید جهت خروج از زیان خبر داد.
برنامه احیای بانک سرمایه برای خروج از زیان در حال رسیدگی است
به گزارش اخباربانک، بانک سرمایه با اشاره به محدودیت های قانونی پیشنهاد افزایش سرمایه 2500 درصدی از محل آورده نقدی از طی مراحل رسیدگی به برنامه طرح احیا با رویکرد جدید جهت خروج از زیان خبر داد و با توقف نماد روبرو شد.

بر این اساس، "سمایه" اعلام کرد: این بانک به منظور اصلاح و بهبود شاخص های مالی، ورود نقدینگی جدید و خروج از ماده 141 قانون تجارت با استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به تهیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه از 400 میلیارد به 10.4 هزار میلیارد تومان از محل آورده نقدی و صدور سهام جایزه برای سهامداران فعلی بانک از محل صرف سهام اقدام کرد که گزارش مذکور طی نامه اول دی سال 99 بر روی سامانه کدال افشاء شد.

با عنایت به وجود محدودیت های قانونی که طی نامه 15 دی سال 99 بر روی سامانه کدال افشاء شده این بانک با هماهنگی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک ها، نسبت به تهیه برنامه طرح احیا با رویکرد جدید جهت برون رفت از وضعیت موجود اقدام و به بانک مرکزی ارائه کرده که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان آن بانک و تبادل نظر، طرح مذکور در حال رسیدگی است که به محض دریافت اطلاعات دقیق و قابل اتکا، موارد از طریق سامانه کدال افشاء خواهد شد.
https://akhbarbank.com/vdcaiena.49n0015kk4.html
تازه ترین اخبار