۰
چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۲

پیشنهاد افزایش سرمایه 5 شرکت بورسی و فرابورسی

پنج شرکت بورسی و فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۵۳، ۸۷، ۴۸، ۲۰۰ و ۸۵۰۰ درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.
پیشنهاد افزایش سرمایه 5 شرکت بورسی و فرابورسی
به گزارش اخباربانک، پنج شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، آلومتک، بیمه سرمد، پتروشیمی شیراز و نئوپان 22 بهمن به ترتیب از برنامه افزایش سرمایه 53، 87، 48، 200 و 8500 درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند.

بر این اساس، "صبا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 7.5 به 11.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور توسعه فعالیت ها در نتیجه عدم خروج وجه نقد، افزایش ظرفیت استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق بدهی و جلوگیری از افت رتبه اعتباری اعمال خواهد شد.

"فالوم" درصدد است سرمایه فعلی را از 75 به 140 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به بهبود سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین "وسرمد" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 480 به 710 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور  افزایش ظرفیت نگهداری مجاز شرکت، حفظ سظح توانگری، ثروت سازی برای سهامداران و نیز افزایش ظرفیت شرکت جهت خرید دارایی های ثابت صرف خواهد شد.

"شیراز" نیز درصدد است سرمایه فعلی را از 510 میلیارد به 1.53 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته با هدف اصلاح و بهبود ساختار مالی ، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی اعمال خواهد شد.

در این میان، "چنوپا" در نظر دارد سرمایه فعلی را از 2 به 172 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و با هدف اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه صرف خواهد شد.
 
https://akhbarbank.com/vdcjiteo.uqeaazsffu.html
تازه ترین اخبار