ابلاغیه سازمان بورس برای کنترل خروج نقدینگی از هلدینگ ها

22 شهريور 1401 ساعت 8:20

سازمان بورس، اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه هلدینگ ها را ابلاغ کرد که حداکثر ۲۰ درصد سود حاصل از فروش سهام پرتفوی آنها قابلیت توزیع دارد و مابقی باید به حساب اندوخته منتقل و افزایش سرمایه دهند.


به گزارش اخباربانک، رضا نوحی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، موضوع اصلاح ماده ۵۸ اساسنامه هلدینگ ها را ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش به استناد بند ۸ صورتجلسه ۵ آبان سال ۱۴۰۰ هیات مدیره سازمان بورس و با عنایت به موافقت ریاست سازمان در هامش نامه ۱۲ مرداد این مدیریت، ماده ۵۸ اساسنامه هلدینگ ها ( سهامی عام و خاص) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵۸: سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال تا میزانی که منجر به زیان انباشته نشود به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است.

اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و صرفاً برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه منظور می شود، بین صاحبان سهام تقسیم کرد.

تبصره یک: کسری مبلغ منظور شده حساب اندوخته سرمایه ای به دلیل جلوگیری از انعکاس زیان انباشته باید از محل اولین سود انباشته در سنوات آتی تخصیص یابد.

تبصره ۲: در صورت وجود زیان انباشته، اندوخته سرمایه‌ای به میزان اقل اندوخته سرمایه ای پس از کسر زیان انباشته شرکت اصلی و اندوخته سرمایه‌ای پس از کسر زیان انباشته گروه، قابل تبدیل به سرمایه است.

کلیه شرکت های مادر/ هلدینگ( سهامی عام و خاص) موظف هستند با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه نسبت به اصلاح فوق حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ اقدام کنند.


کد مطلب: 87275

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/87275/ابلاغیه-سازمان-بورس-کنترل-خروج-نقدینگی-هلدینگ

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com