۰
شرکت بورسی که از ۵ مرداد با تعلیق نماد روبرو است، پس از ۱۸ سال حضور در بورس ، کارت قرمز گرفت و مشمول انتقال سهام به بازار پایه شد.
به گزارش اخباربانک، شرکت لیزینگ ایران با تصمیم جلسه 5 مرداد هیات پذیرش پس از 18 سال از بورس اخراج و آماده انتقال به بازار پایه فرابورس شد.

بنابراین گزارش، شرکت لیزینگ ایران با سرمایه 400 میلیارد تومانی از 5 مرداد با عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش با تعلیق نماد روبرو است. در ترکیب سهامداری این شرکت هم بانک تجارت با 11.9 درصد حضور دارد.
 
https://akhbarbank.com/vdcf1cdc.w6dvtagiiw.html
تازه ترین اخبار