۰
بیمه پارسیان تا پایان خرداد ماه سال جاری حق بیمه خالص (سهم نگهداری) 990 میلیارد تومانی شناسایی نمود که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 با افزایش 310 درصدی همراه بوده است.
تحقق سود حدود هزار میلیارد تومانی در بیمه پارسیان
به گزارش اخباربانک، این شرکت در بازه زمانی 3 ماهه نخست سال 1401 با سرمایه 12.000 میلیارد ریالی به ازای هر سهم سودی معادل 38 ریال شناسایی کرد، این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل 97 ریال سود محقق کرده بود.

مجموع درآمدهای بیمه ای در بازه زمانی مذکور با افزایش 80 درصدی به رقم 1.356 میلیارد تومان بالغ شد.

مجموع سرمایه گذاری های شرکت تا پایان خرداد ماه به رقم 1.869 میلیارد تومان بالغ گردید که سود حاصل از آن نیز 459 میلیارد تومان گزارش شد.
 
https://akhbarbank.com/vdcezv8v.jh8pwi9bbj.html
تازه ترین اخبار