۰
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۷

از بورس چه خبر؟

آمارها حاکی از آن است که شاخص‌های بازار سهام، ارزش کل و حجم کل معاملات در هفته جاری نسبت به هفته گذشته رشدی نامحسوس را تجربه کردند.
به گزارش اخباربانک، آمار کل معاملات بورس حاکی از آن است که ارزش کل معاملات با ۹.۵۷ درصد افزایش از ۱۶۰ هزار و ۴۷۹ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۷۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال در هفته جاری رسیده است. حجم کل معاملات نیز رشدی ۱۶۱.۶۲ درصدی را تجربه کرده و از ۲۳ هزار و ۵۰۷ میلیون سهم در هفته گذشته به ۶۱ هزار و ۵۰۰ میلیون سهم در هفته جاری رسیده است.

سه بازار عقب کشیدند
در حالی که بازار دوم سهام و بازار بدهی در هفته جاری سبزپوش بودند، بازار اول سهام، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله عقب کشیدند؛ به طوری که ارزش معاملات در بازار اول سهام ۴۷.۷۵ درصد کاهش یافت و از ۵۰ هزار و ۸۲۲ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.

ارزش معاملات در بازار مشتقه نیز که در هفته گذشته ۲۱۹ میلیارد ریال بود، با کاهشی ۲۰.۲۴ درصدی تا ۱۷۵ میلیارد ریال در هفته جاری کاهش یافت. همچنین ارزش معاملات در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله کاهشی ۸.۱۶ درصدی داشت و از ۵۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال به ۵۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار دوم سهام توانست ۵۸.۶۵ درصد افزایش یابد و از ۴۵ هزار و ۵۸۹ میلیارد ریال به ۷۲ هزار و ۳۲۸ میلیارد ریال برسد.

همچنین ارزش معاملات در بازار بدهی رشدی ۳۲۰ درصدی داشت و از ۵۵۴۰ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۳ هزار و ۲۵۶ میلیارد ریال در هفته جاری افزایش یافت.

صعود نامحسوس شاخص‌ها
بر این اساس شاخص کل بورس با رشدی کمتر از یک درصدی از یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد در هفته گذشته به یک میلیون و ۴۴۸ هزار واحد در هفته جاری رسیده است. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱.۴۴ درصد افزایش داشته و از ۳۸۴ هزار و ۵۵ واحد در هفته گذشته تا ۳۸۹ هزار و ۶۰۲ واحد در هفته جاری افزایش یافته است.
https://akhbarbank.com/vdcdk50j.yt09j6a22y.html
تازه ترین اخبار