۰
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ها بر لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای برای رسیدگی به درخواست‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی جهت تصدی سمت مدیریتی تاکید کرد.
شرط جدید بانک مرکزی برای انتصاب مدیران بانک ها بورسی و دولتی
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام طی ابلاغیه ای به بانک ها کرد: از اول مهر ماه رسیدگی به درخواست‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی برای تصدی سمت مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای خواهد بود که آزمون آنها برگزار شد.

براساس این گزارش، پس از برگزاری تمامی آزمون‌های مربوط به گواهینامه‌های چهارگانه اصول بانکداری  یک و 2، مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری، امکان بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان پیشنهادی بدون ارایه گواهینامه مذکور وجود نخواهد داشت.

تمامی مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از ابتدای سال 1400، پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از بانک مرکزی به عنوان مدیرعامل، قائم‌ مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند و مشمول تبصره 4 ذیل ماده 5 دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری - موضوع برخورداری از دو دوره سابقه عضویت در هیأت مدیره مؤسسات اعتباری قبل از مسئولیت اخیر- نیستند تا پایان سال جاری نسبت به اخذ و ارائه گواهینامه‌ها اقدام کنند.

پیرو بخشنامه‌ی فروردین ماه با موضوع لزوم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای توسط داوطلبان تصدی سمت مدیرعامل، قائم‌ مقام مدیرعامل و عضویت در هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طبق الزام مقرر در بند 5-5 دستورالعمل نحوه‌ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری اردیبهشت 99، یکی از شرایط تخصصی مورد نیاز برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی ذکر شده، برخورداری از چهار گواهینامه «اصول بانکداری یک و 2، مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری و مدیریت فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری است.

همچنین آزمون گواهینامه اصول بانکداری یک، 26 مرداد ماه برگزار خواهد شد. در نظر است آزمون گواهینامه اصول بانکداری 2 و گواهینامه مدیریت فن‌آوری اطلاعات مؤسسات اعتباری هم طی ماه‌های آتی برگزار شود.
https://akhbarbank.com/vdcb0zbw.rhb0spiuur.html
تازه ترین اخبار