بخشنامه معافیت مالیاتی گواهی سپرده‌ در بورس کالا ابلاغ شد

18 مرداد 1401 ساعت 10:24

رییس سازمان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی پذیرش می شوند را برای مبادله، مشمول نرخ صفر مالیاتی اعلام کرد.


به گزارش اخباربانک، داود منظور رییس سازمان مالیاتی در نامه ای دستورالعمل مفاد بند س تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل را ابلاغ کرد.

براین اساس به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار  گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی است.

با توجه به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای این حکم برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

1. عرضه کنندگان کالا از طریق بورس های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با نخستین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس های کالایی صادر کنند.

2. عرضه کنندگان کالا و بورس های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر کنند.

3. گواهی سپرده کالایی همه کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نیستند.

4. بورس های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس تازه ترین ارزش گواهی سپرده کالایی ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (۱۰۹ درصد ارزش کالا) به شرح معین و مشخص صادر و ترتیبات پرداخت مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان مالیاتی فراهم کنند.

الف - در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، مالیات و عوارض ارزش افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه کننده کالا به بورس های کالایی پرداخت و به حساب سازمان مالیاتی واریز و سپس بورس های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر کنند.

در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی و مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی است.

ب- در صورتی که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل گیرنده نهایی نخواهند بود.

در این حالت، مالیات و عوارض خرید پرداخت شده بر اساس صورت حساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا)، مورد پذیرش سازمان مالیاتی است.

ج- در صورتی که مالیات و عوارض فروش محاسبه شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل گیرنده نهایی، به عنوان اعتبار مالیاتی / هزینه قابل قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل گیرنده نهایی کالا، مورد پذیرش سازمان مالیاتی است.

5. از آنجائی که به منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس های کالایی برای معاملات مورد نظر صورتحساب صادر می کنند. بنابراین از این بابت صرفا کارمزد بورس های کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش افزوده (به جز درآمد کارمزد) نیست.

تبصره: بورس های کالایی می توانند در کارپوشه اختصاصی در سامانه مؤدیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام کنند. تا قبل از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درج عبارت در اجرای دستورالعمل ۱۵ مرداد صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس های کالایی صادر می شود در ذیل صورت حساب های صادره بلامانع است.

6. در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۹۴، بورس های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس های کالایی را که حداقل در بر گیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش شده بورس های کالایی و مشخصات کالا و ارزش و نماد آن است را بصورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به نحوی که سازمان مالیاتی تعیین می کند در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.


کد مطلب: 86746

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/86746/بخشنامه-معافیت-مالیاتی-گواهی-سپرده-بورس-کالا-ابلاغ

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com