در چهار ماه نخست امسال صورت گرفت؛

ثبت تراز مثبت 3600 میلیاردی موسسه ملل

11 مرداد 1401 ساعت 14:50

موسسه اعتباری ملل در پنج سر فصل اصلی درآمدی توانست 27 هزار و 762 میلیارد ریال درآمد کسب کند و همچنین هزینه های این بانک در سه سر فصل اصلی به 22 هزار و 503 میلیارد ریال رسید .


به گزارش اخباربانک، موسسه اعتباری ملل در پنج سر فصل اصلی درآمدی توانست ۲۷ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال درآمد کسب کند و همچنین هزینه های این بانک در سه سر فصل اصلی به ۲۲ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال رسید که حاصل آن ثبت تراز درآمدی مثبت پنج هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال در سرفصل های اصلی درآمدی و هزینه ای است.براساس تازه ترین گزارش ماهیانه موسسه اعتباری ملل منتهی به پایان تیرماه سال جاری در پنج بخش اصلی درآمدی شامل درآمدهای تسهیلاتی، سپرده گذاری، اوراق بدهی، سرمایه گذاری و کارمزد، ۲۷ هزار و ۷۶۲ میلیارد ریال درآمد محقق کرد و در بخش هزینه ها شامل هزینه سود سپرده های سرمایه گذاری، مالی و کارمزد هم ۲۲ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال هزینه کرد که حاصل تراز مثبت پنج هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال بود.در این دوره مهمترین بخش درآمدی بانک ها و موسسات مالی یعنی درآمد حاصل از تسهیلات پرداختی برای این موسسه اعتباری ملل ۲۶ هزار و ۶۹ میلیارد ریال درآمد داشت و در مقابل سود اختصاص داده شده به سپرده ها ۲۲ هزار و ۴۷۲ میلیارد تومان هزینه داشته است که حاصل آن ثبت تراز مثبت سه هزار و ۵۹۷ میلیارد ریال در این بخش بود که در مقایسه با دور مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۹۶ درصد رشد داشته است.

موسسه ملل در دومین بخش مهم درآمدی یعنی درآمد کارمزدی دراین دوره ۲۲۴ میلیارد ریال درآمد کسب کرد و در مقابل ۳۰ میلیارد ریال هزینه پرداخت کرد که حاصل آن ثبت تراز مثبت ۱۹۴ میلیارد ریال بود.

مانده تسهیلات اعطایی این مو سسه به ۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد بیش از ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است و در بخش حذب منابع توانست ۲۷ درصد منابع خود را افزایش دهد و مانده سپرده ها به رقم ۳۸۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.


کد مطلب: 86701

آدرس مطلب :
https://www.akhbarbank.com/news/86701/ثبت-تراز-مثبت-3600-میلیاردی-موسسه-ملل

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com