۰
بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک پارسیان به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند گذشته مشروط به اعمال ۵ تکلیف موافقت کرد.
۵ شرط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک پارسیان
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک پارسیان برای تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰ منوط به طرح صورت های مالی واصله و اجرای موارد ذیل موافقت کرد.

۱. رعایت کامل ضوابط و مقررات ابلاغ این بانک درخصوص دستورالعمل طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نحوه وصول مطالبات و اعمال ثبت های اصلاحی و تعدیلات لازم علاوه بر ۶.۹ هزار میلیارد تومان مجموع ذخایر عمومی و اختصاصی مندرج در صورت های مالی به شرح ذیل:

- اعمال حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان بابت بخشی از کسری ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول در سال ۱۴۰۰ بلافاصله پس از برگزاری مجمع و ارائه مستندات به این بانک

- اعمال اصلاحات و انجام تعدیلات لازم در حساب های سال مالی ۱۴۰۱ بانک پارسیان به میزان حداقل ۳.۴ هزار میلیارد تومان بابت تغییر طبقه بندی تسهیلات از طبقه سررسید گذشته به مشکوک الوصول و با لحاظ ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول کافی و عدم شناسایی درآمد برای آنها در انطباق با ضوابط و مقررات ابلاغی مربوط و ارائه مستندات به این بانک

۲. ضرورت انجام اقدامات لازم برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداری طبق ضوابط ابلاغی و ارائه مستندات به این بانک

۳. جلب توجه اعضای مجمع به موارد زیر و انجام اقدامات و اعتقاد به تصمیمات لازم در خصوص هر یک از آنها

- به رغم تاکید این بانک در بند ۳ مجوز مشروطه برگزاری مجمع سالانه برای تصویب صورت های مالی سال مالی ۹۹ طی نامه ۲۸ تیر سال ۱۴۰۰ مبنی بر اصلاح سیستم های نرم افزاری و حسابداری بانک به منظور اجرای صحیح طبقه بندی دارایی ها بر اساس مقررات و ضوابط ابلاغی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نتایج بررسی ها بیانگر عدم اصلاح سیستم های مذکور تاکنون است.

- ضرورت رفع موانع افزایش سرمایه و انجام آن از محل آورده نقدی سهامداران و حداقل به میزان رسیدن سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه بانک به حدود مقرر در ضوابط موضوعه با توجه به سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه مندرج در صورت های مالی بانک با لحاظ آثار مالی ناشی از اعمال تعدیلات مندرج در بند یک این نامه

- ضرورت واگذاری اموال غیر منقول مازاد و سرمایه گذاری های بانک در سهام بنگاه های اقتصادی غیر بانکی در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی با توجه به آثار مالی و مالیاتی عدم اجرای ماده قانونی ذکر شده

- ضرورت تعیین تکلیف حساب های فی مابین بانک مرکزی و بانک پارسیان شامل اصل و سود تسعیر شناسایی شده

۴. رفع مغایرت های شکلی و محتوایی صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی با صورت های مالی نمونه ابلاغی و انطباق صورت های مالیاتی بانک با صورت های مالی نمونه

۵. قرائت کامل این نامه در مجمع عمومی و تشریح آثار اعمال تعدیلات فوق در حساب های بانک و درج مفاد آن در صورتجلسه و مصوبات مجمع عمومی
https://akhbarbank.com/vdcd990j.yt09j6a22y.html
تازه ترین اخبار