۰
معاون وزارت اقتصاد از برنامه تدوین قوانین و مقررات جداگانه برای بانک‌های تجاری، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه خبر داد تا بهره وری آنها ارتقا یافته و وظایف را به درستی انجام دهند.
قوانین مجزا برای بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرض‌الحسنه تدوین می‌شود
به گزارش اخباربانک، عباس حسینی درباره برنامه دولت برای اصلاح بانک ها گفت: باید با همکاری بانک مرکزی و بانک ها متناسب با ویژگی هر بانک اعم از بانک توسعه‌ای، تجاری و قرض الحسنه، مقرراتی مختص برای همان بانک تدوین شود تا بهره وری آنها ارتقا یافته و وظایف را به درستی انجام دهند. به‌عنوان مثال تکالیف و اساسنامه بانک توسعه‌ای، بانک را به سمتی هدایت می‌کند که متفاوت از بانک تجاری است اما قوانین و مقررات موجود این تفاوت را قائل نشده است.

وی افزود: تفکیک قوانین و مقررات بانک‌ها براساس ماهیت آنها و تمرکز بر وظایف در مجموعه قوانین و مقررات بانکی یک الزام است. اینکه مجموعه قوانین و مقررات در قالب لایحه تدوین خواهد شد یا از مسیر شورای پول و اعتبار پیگیری می‌شود به این برمی گردد که چقدر از این قوانین نیازمند قانون مصوب مجلس و چقدر در قالب شورای پول و اعتبار یا دولت قابل تصویب است. زمان اتمام کار به میزان همکاری دستگاه‌ها و مجموعه بانک ها برمی‌گردد.
https://akhbarbank.com/vdcdj90j.yt0996a22y.html
تازه ترین اخبار