۰
بانک خاورمیانه مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را از محل سود انباشته گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.
مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی بانک خاورمیانه صادر شد
به گزارش اخباربانک، بانک خاورمیانه مجوز افزایش سرمایه 40 درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، "وخاور" سرمایه فعلی را از 2.5 به 3.5 هزار میلیارد تومان می رساند.

تامین مالی این بانک بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف توسعه فعالیت ها و بهبود وضعیت کفایت سرمایه می شود.
https://akhbarbank.com/vdcbafbw.rhb08piuur.html
تازه ترین اخبار