۰
طبق آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اسفند به ۴.۸ هزار هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه قبل با رشد ۳۹ درصدی روبرو شد.
حجم نقدینگی ۳۹ درصد بیشتر شد و به ۴.۸ هزار هزار میلیارد تومان رسید
به گزارش اخباربانک، حجم نقدینگی در بهمن سال ۹۸ و ۹۹ برابر ۳.۴ هزار هزار میلیارد تومان بود. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده  نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است.

موضوع مهم اما کمیت و کیفیت نقدینگی است. مقدار نقدینگی نباید آنقدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون نرخ رشد اقتصادی برقرار کرد.

دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را رقم بزند. اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
https://akhbarbank.com/vdciwrav.t1aqv2bcct.html
تازه ترین اخبار