۰
بانک اقتصاد نوین در خردادماه مجموع درآمد‌های محقق‌شده خود را طی این دوره برابر با ۲ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان اعلام کرد که عمده‌ترین آن‌ها مربوط به تسهیلات اعطایی است.
به گزارش اخباربانک، بانک اقتصاد نوین در گزارش فعالیت خردادماه ۱۴۰۱ مجموع میزان درآمدی که از بخش تسهیلات اعطایی به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۸۹۸ میلیارد تومان اعلام شد، همچنین طی ۳ ماهه سپری‌شده از سال مالی نیز درآمدی که از تسهیلات اعطایی حاصل شد برابر با ۵ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان بود.

مبلغی که بانک اقتصاد نوین در خردادماه جهت سود سپرده سرمایه‌گذاری به مشتریان پرداخت کرد بالغ‌بر یک هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان بود.

تسهیلات وصولی به ثبت رسیده توسط بانک اقتصاد نوین در خردادماه برابر با ۲۱ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان بود. از طرفی "ونوین" میزان سرمایه ثبت‌شده خود را طی این دوره ۳ هزار و ۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد گفتنی است که این بانک در خردادماه سال جاری تراز مثبت ۱۴ درصدی را به ثبت رساند.

درآمدی ماهانه که این بانک توانست در خردادماه از بخش تسهیلات اعطایی به دست آورد، نسبت به ماه گذشته رشد ۷ درصدی را از خود بر جای گذاشت و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱۵ درصد افزایش درآمد روبه‌رو بود.

بیشترین درآمدی که "ونوین" در خردادماه از تسهیلات اعطایی کسب کرد مربوط به بخش‌های «مرابحه» و «خرید دین» بود، مبالغ این بخش‌ها به ترتیب برابر با یک هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان و ۱۲۲ میلیارد تومان بود.

بانک اقتصاد نوین در خردادماه مجموع درآمد‌های محقق‌شده خود را طی این دوره برابر با ۲ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان اعلام کرد که عمده‌ترین آن‌ها مربوط به تسهیلات اعطایی است.

بر اساس این گزارش، میزان پرداختی‌های این بانک در خردادماه ۱۴۰۱ برابر با یک هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته تغییر خاصی را به دنبال نداشت، پرداختی‌ها جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ۳ ماه ابتدای سال مالی برابر با ۵ هزار میلیارد تومان بود.
https://akhbarbank.com/vdcfe0dc.w6dvmagiiw.html
تازه ترین اخبار