۰
با گذشت دوماه از استعفای سه عضو هیات مدیره شرکت صنایع آذرآب، بانک کشاورزی و شرکت های وابسته نسبت به جایگزینی اعضای جدید هیات مدیره اقدامی نکرده اند.
به گزارش اخباربانک، با گذشت دوماه از استعفای سه عضو هیات مدیره شرکت صنایع آذرآب، سهامدار اصلی یعنی بانک کشاورزی و شرکت‌های وابسته به بانک، در این مدت، نسبت به جایگزینی اعضای جدید هیات مدیره اقدامی نکرده اند که بر این اساس تمامی امور شرکت متوقف شده است.

منبع: نود اقتصادی
https://akhbarbank.com/vdcepw8v.jh8pxi9bbj.html
تازه ترین اخبار