۰
بانک پاسارگاد در عملکرد 3 ماهه منتهی به خرداد ، حدود 12 هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.
به گزارش اخباربانک، بانک پاسارگاد در عملکرد 3 ماهه منتهی به خرداد، حدود 12 هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب کرد.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 9169 میلیارد تومان رسید.

گفتنی است تراز این بانک در خرداد ماه 2488 میلیارد تومان و در 3 ماهه 3186 میلیارد تومان مثبت بود.
https://akhbarbank.com/vdcjmveo.uqemhzsffu.html
تازه ترین اخبار