۰
شرایط و زمان عرضه بلوک ۱۶.۸۹ درصدی سهام شرکت بیمه حاضر در بازار پایه از سوی بانک گردشگری اعلام شد تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.
به گزارش اخباربانک، بانک گردشگری در نظر دارد بلوک 16.89 درصدی سهام شرکت بیمه آرمان را بطور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس به فروش برساند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری آن خارج شود.

به این ترتیب، مقرر شده 422 میلیون و 326 هزار و 871 سهم در نماد "آرمان 4" روز شنبه 8 مرداد از طریق کارگزاری آتی ساز بازار عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 8368 ریال، قیمت پایه کل 353.4 میلیارد تومان و سپرده حضور در رقابت 35.3 میلیارد تومان تعیین شده است.

کارگزارخریدار باید سپرده حضور در رقابت معادل 10درصد قیمت پایه کل را بصورت نقد یا ضمانتنامۀ بانکی بدون قید و شرط (حداقل سه ماهه) از مشتری دریافت و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و یا به این شرکت تحویل داده و تأییدیه را به معاونت نظارت بازار فرابورس ارائه دهد.
https://akhbarbank.com/vdcgtq97.ak9374prra.html
تازه ترین اخبار