۰
عبدالناصر همتی در مورد تاثیر مخالفت برجامی روسیه و درآمد نفتی که می توانست برای ایران باشد، توییت زیر را نوشت.
 
 
واکنش همتی در مورد تاثیر مخالفت برجامی روسیه
 
https://akhbarbank.com/vdciyzav.t1aqy2bcct.html
تازه ترین اخبار