۰
فهرست تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری شبکه بانکی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نشان می دهد «بانک ایران زمین» فاقد تسهیلات کلان غیر جاری است.
وضعیت «سفید» بانک «ایران زمین» در فهرست تسهیلات و تعهدات غیرجاری
به گزارش اخباربانک، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی را موظف کرده است که جزییات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی توسط هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت دوره ای منتشر کند.
 
انتشار این جزییات از آن جهت اهمیت دارد که ابتدا ذینفعان و سپس عموم مردم جامعه نسبت به تعهدات کلان هر بانک آگاه شده و می توانند درباره آینده سرمایه گذاری خود در آن تصمیم گیری کنند.

مطالبات غیرجاری بانک ها این روزها به یکی از معضلات جدی در نظام بانکی تبدیل شده و برخی از بانک ها را با چالش مواجه کرده است.

بر اساس تعریف ارائه شده، در صورتی که مجموع خالص تسهیلات و تعهدات غیرجاری مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط با آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال باشد، مشمول قانون انتشار شده و بانک مرکزی آن را افشا خواهد کرد.

اکنون بر اساس فهرست تازه به روز شده، مشخص شده است که فهرست مربوط به بانک «ایران زمین» در این بخش، «سفید» است و به عبارت دیگر، این بانک مطابق تعریف ارائه شده، تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری ندارد.

اطلاعات موجود نشان می دهد بانک «ایران زمین» بیشتر تسهیلات کلان خود را به تولیدکنندگان بخش خصوصی پرداخت کرده و روند دریافت اقساط این تسهیلات نیز ادامه دارد، به طوری که متناسب با وثایق دریافتی، این تسهیلات به مطالبات غیرجاری تبدیل نشده است.
https://akhbarbank.com/vdccisq4.2bqee8laa2.html
تازه ترین اخبار