۰
شرکت بانک ملت در خصوص تغییر بیش از 30 درصد سود خالص سال 1400 نسبت به سال مالی قبل شفاف سازی کرد.
دلیل تغییر بیش از 30 درصد سود خالص بانک ملت اعلام شد
به گزارش اخباربانک، شرکت بانک ملت در خصوص تغییر بیش از 30 درصد سود خالص سال 1400 نسبت به سال مالی قبل شفاف سازی کرد.

شرکت اعلام کرد دلیل اصلی رشد سود خالص سال 1400 افزایش درآمد تسهیلات اعطایی بوده که عمدتا به دلیل افزایش تسهیلات اعطایی عقود سلف و مرابحه در سال 1400 نسبت به 1399 و به تبع آن افزایش درآمد ناشی از این تسهیلات در سال 1400 است. 
https://akhbarbank.com/vdcex78v.jh8pvi9bbj.html
تازه ترین اخبار