۰
نماد بانک فرابورسی دی و مشمول تعلیق ۸ ماهه پس از برگزاری مجمع برای تصویب صورت های مالی سال ۹۹ و افشای اطلاعات با اهمیت، ساعت ۱۱ بازگشایی و آماده انجام معامله می شود.
به گزارش اخباربانک، بانک دی در حالی از 29 مهر سال گذشته به دلیل عدم رعایت معیارهای پذیرش یا الزامات افشا با تعلیق 8 ماهه نماد روبرو بود که پس از برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده برای تصویب صورت های مالی سال 99 و افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص واگذاری 2.7 درصد سهام بیمه دی ، آماده بازگشایی از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش از ساعت 11 شد.

بر اساس این گزارش، علیرضا قیطاسی مدیرعامل بانک دی 26 اردیبهشت سال جاری درباره توقف نماد گفته بود: پس از برگزاری مجمع برای تایید صورت های مالی سال 99، نماد بانک دی بازگشایی خواهد شد.
https://akhbarbank.com/vdcfexdc.w6dvtagiiw.html
تازه ترین اخبار