۰
بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک تجارت به منظور تصویب صورت های مالی سال منتهی به اسفند گذشته مشروط به اعمال ۶ تکلیف موافقت کرد.
موافقت بانک مرکزی با برگزاری مجمع بانک تجارت با 6 تکلیف
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی با برگزاری مجمع سالانه بانک تجارت برای تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ منوط به طرح صورت های مالی واصله و اعمال موارد ذیل موافقت کرد.

۱. عدم توزیع سود تسعیر اقلام ارزی با عنایت به بخشنامه ۲۴ اسفند بانک مرکزی

۲. اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح در خصوص شناسایی ۴۵.۱ هزار میلیارد تومان از اصل و سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت

۳. اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ هزار میلیارد تومان بابت کسری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۴. اعمال ثبت های اصلاحی و لحاظ کردن ذخایر لازم به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان بابت کسری ذخیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها

۵. برگشت درآمدهای شناسایی شده بابت تسهیلات اعطایی حداقل به مبلغ هزار میلیارد تومان

۶. توزیع سود نقدی حداکثر به میزان ۱۰ درصد سود خالص پس از تخصیص اندوخته ها و جبران زیان انباشته
 
https://akhbarbank.com/vdcbagbw.rhb0apiuur.html
تازه ترین اخبار