رشد زیان پایه هر سهم بیمه سرمد در سال 1400

28 خرداد 1401 ساعت 12:11

شرکت بیمه سرمد در صورت های مالی سال گذشته خود(1400) با رشد زیان پایه هر سهم مواجه شده است.


به گزارش خبرنگار اخباربانک، براساس صورت های مالی منتشر شده، زیان انباشته این شرکت به رقم 1.612.807 میلیون ریال رسیده است.

زیان پایه هر سهم این شرکت بیمه نیز از رقم 785 به 1.171 میلیون ریال در سال گذشته رسیده که نشان از افزایش زیان پایه هر سهم دارد.

زیان(سود خالص) شرکت نیز از رقم 1.928.516 میلیون ریال سال 99 با افزایش محسوس به رقم 2.927.369 میلیون ریال رسیده است. 


کد مطلب: 86035

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/86035/رشد-زیان-پایه-سهم-بیمه-سرمد-سال-1400

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com