در نیمه اول سال 1400

بانک دی برای هر سهم 223 ریال زیان محقق کرد

28 خرداد 1401 ساعت 9:32

سرانجام بانک دی صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به شهریور 1400 را منتشر کرد تا راه برای گشایش نماد این بانک باز شود.


به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بانک دی در نیمه اول سال 1400 برای هر سهم 223 ریال زیان محقق کرد در حالی که در دوره قبل 247 ریال سود ساخته بود.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری  منفی 1946 میلیارد تومان و خالص درآمد کارمزد 52 میلیارد تومان بود.


 


کد مطلب: 86024

آدرس مطلب: https://www.akhbarbank.com/news/86024/بانک-دی-سهم-223-ریال-زیان-محقق

پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک
  https://www.akhbarbank.com