۰
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۳

تحلیل نسبت های مالی بانک ملت با سایر بانک ها

تحلیل نسبت های مالی بانک ملت با بانک های بورسی و فرابورسی در فروردین سال جاری ، حکایت از کسب جایگاه نخست دارد.
تحلیل نسبت های مالی بانک ملت با سایر بانک ها
به گزارش اخباربانک، عملکرد نسبت های مالی بانک ملت با بانک های بورسی و فرابورسی در نخستین ماه سال مالی جاری و مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

نسبت تسهیلات به سپرده
یکی از شاخص هایی که وضعیت مشارکت در یک اقتصاد را مشخص می کند، نسبت تسهیلات به سپرده ها یا همان  LDR است. این نسبت پایداری تأمین مالی توسط بانک ها را ارزیابی می کند و به نوعی معرف نسبت وام های پرداختی پوشش داده شده از محل سپرده های دریافتی از مشتریان بانک است.
اطلاعات مالی موجود از عملکرد بانک ملت، نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده با روند مطلوبی رو به رشد است. به نحوی که با ثبت مقدار 114 درصد ضمن حفظ جایگاه نخست در میان بانک های بورسی و فرابورسی، بالاترین درصد رشد یک ساله را نیز به خود اختصاص داده است .

نسبت تسهیلات به کل سپرده های هزینه زا
در نسبت تسهیلات به کل سپرده های هزینه زا نیز بانک ملت با ثبت مقدار 178 درصد ، رتبه اول را در میان تمام بانک های بورسی و فرابورسی به خود اختصاص داد. ضمن آنکه به لحاظ رشد یکساله نیز ، رتبه نخست را کسب کرد.

نسبت سپرده های غیر هزینه زا به کل سپرده ها
در این بخش بانک ملت با ثبت سهم درصد 36 درصدی ، همچنان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این امر عامل موفقیت بانک در کسب پائین ترین قیمت تمام شده پول و به تبع کسب حاشیه سود مناسب شده است .

نسبت خالص درآمد تسهیلات (مازاد درآمد تسهیلات به سود سپرده ها) به درآمد تسهیلات (درصد حاشیه سود)
بانک ملت در این نسبت نیز رتبه نخست به میزان 40 درصد را کسب کرد. این امر بیانگر ساختار مناسب، بکارگیری بهینه منابع و حداکثر سازی بازدهی تسهیلات است.

نسبت حاشیه سود کل ریالی
بانک ملت در این شاخص با ثبت مقدار 3.7 درصد در مقایسه با اسفند سال 1400 (3.2 درصد) 13 درصد رشد عملکردی داشته و در میان بانک های بورسی و فرابورسی حائز رتبه نخست شد. حاشیه سود ریالی مناسب ، نوید بخش امکان پرداخت سود پرایز جهت مشتریان و بیانگر عملکرد حرفه ای بانک ملت است .

نرخ موثر سپرده های کوتاه مدت ریالی
در این بخش بانک ملت با ثبت مقدار 4.6 درصد، رتبه نخست را در میان بانک های بورسی و فرابورسی بدست آورد.
https://akhbarbank.com/vdccimq4.2bqps8laa2.html
تازه ترین اخبار