۰
دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۲۷

بانک گردشگری مزايده برگزار می کند

بانک گردشگری از طریق مزایده اقدام به واگذاری بخشی از سهام خود در شرکتها می کند.
به گزارش اخباربانک، بانک گردشگری در نظر دارد در راستای رعایت اجرای بندهای 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت به واگذاری بخشی از سهام خود در شرکتها از طریق مزایده اقدام کند.

https://akhbarbank.com/vdcceeq4.2bqp48laa2.html
تازه ترین اخبار