۰
رئیس سازمان ملی بهره‌وری از حبس ۶ ماهه تا دو ساله مدیران شرکت ها و بانک های دولتی خبر داد که اقدام به ارایه صورت های مالی نکنند .
مجازات حبس برای مدیران شرکتها و بانکهای دولتی که صورت مالی ندهند
به گزارش اخباربانک، سامان پیشوایی با اعلام اینکه محاسبات شرکت های دولتی به عهده سازمان ملی بهره‌وری است، گفت: سال گذشته از بیش از 360 شرکت مشمول این قانون ، 210 شرکت اقدام به ارایه اطلاعات و صورت های مالی کردند و تا دو ماه دیگر هم فهرست شرکت هایی که حاضر به ارایه اطلاعات نشده اند اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: پاداش هیات مدیره شرکت ها و بانک های دولتی هم طبق گزارش میزان بهره وری و توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود. بنابراین اگر در سال جاری طبق قانون مجلس، مدیران شرکت ها و بانک های دولتی اقدام به ارایه صورت های مالی نکنند مشمول حبس 6 ماهه تا دو ساله خواهند شد.

به گفته پیشوایی در برابر کل بودجه هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی دو هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است !
https://akhbarbank.com/vdcdn90j.yt0k96a22y.html
تازه ترین اخبار