۰
بانک‌های بورسی و دولتی طبق بخشنامه بانک مرکزی، ملکف به تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شدند.
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به بانک‌ها بورسی و دولتی و مؤسسات  اعتباری ابلاغ کرد.

بر این اساس، مؤسسات اعتباری مکلف‌ هستند واحدی را با عنوان واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بصورت مستقل تأسیس و وظایف آن واحد را از سایر واحدها تفکیک کنند. ساختار سازمانی این واحد باید هم‌تراز با بالاترین سطح واحدهای عملیاتی تنظیم شود.

ساختار سازمانی پیشنهادی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هریک از مؤسسات اعتباری باید پس از تصویب در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای بررسی ‌و انجام اقدامات در قالب دستورالعمل به بانک مرکزی ارسال شود.

همچنین مسئول پیشنهادی این واحد باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و تخصصی دستورالعمل برای احراز صلاحیت تخصصی به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی معرفی شود. ارزیابی صلاحیت تخصصی توسط مرکز اطلاعات مالی، پس از وصول نظر موافق بانک مرکزی برای انتصاب وی در سمت مسئول واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری انجام می‌شود.

احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از  مراجع ذی‌ربط در قانون مبارزه با پولشویی انجام شود.
 
https://akhbarbank.com/vdciwwav.t1awq2bcct.html
تازه ترین اخبار