۰
اینکه دولت ادعا می‌کند با خنثی‌کردن تحریم‌ها درآمدهای زیادی دارد، با رشد ۴۱.۵درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۰ و اضافه برداشت ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها متناسب نیست!
همتی:افرادی دولت را اداره می‌کنند که فاقد تجربه لازم هستند
به گزارش اخباربانک، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در کلاب هاوس:

🔹در ۳سال گذشته مصرف مردم بیش از ۱۰درصد کاهش یافته است.

 🔹با توجه به اختلاف ۶برابری نرخ ۴۲۰۰ و نیما، حذف ارز ترجیحی بسیار سخت شده است.

🔹آقای مخبر گفتند ۳۲۰هزار میلیارد تومان فاصله قیمتی نرخ نیما و ۴۲۰۰تومان ناشی از ۱۶میلیارد دلار ارز تخصیصی بود.

 🔹اگر این مبلغ به صورت کامل بین مردم توزیع شود، آثار حذف ارز ترجیحی جبران می‌شود و الا فشار زیادی به مردم وارد می‌شود.

🔹ناهماهنگی برای حذف ارز ترجیحی در داخل دولت و بین دولت و مجلس موج می‌زند.

🔹هر کسی که دلسوز بوده با عنوان بانیان وضع موجود از دولت کنار گذاشته شدند.

🔹افرادی دولت را اداره می‌کنند که فاقد تجربه لازم هستند.

🔹من می‌دانم که نرخ رشد کلی پولی باید معیار باشد، نه مقدار مطلق! اینکه گفتم دولت با رشد ۱۸۲هزار میلیارد تومانی پایه پولی، فوق سلطان چاپ پول است در پاسخ به سخنانی بود که به من گفته می‌شد سلطان چاپ پول بودم.

🔹اینکه دولت ادعا می‌کند با خنثی‌کردن تحریم‌ها درآمدهای زیادی دارد، با رشد ۴۱.۵درصدی پایه پولی در سال ۱۴۰۰ و اضافه برداشت ۲۰۰هزار میلیارد تومانی بانک‌ها متناسب نیست!
https://akhbarbank.com/vdch-kn6.23nmmdftt2.html
تازه ترین اخبار