۰
شرکت بیمه آسیا در مدت 10 ماهه منتهی به دی حدود 9939 میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه آسیا در مدت 10 ماهه منتهی به دی حدود 9939 میلیارد تومان درآمد حق بیمه صادره شناسایی کرد. درآمد شناسایی شده حق بیمه در دی ماه 1130 میلیارد تومان بود.

https://akhbarbank.com/vdccm4q4.2bq1m8laa2.html
تازه ترین اخبار