۰
شرکت صنایع مادیران با توجه به انتقال بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت اصلی به زیرمجموعه ها در خصوص صورت های مالی تلفیقی ۹ ماهه، توضیح داد.
به گزارش اخباربانک، شرکت صنایع مادیران با توجه به انتقال بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت اصلی به زیرمجموعه ها در خصوص صورت های مالی تلفیقی 9 ماهه، توضیح داد و اعلام کرد:  طبق اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت در ۲۵ اسفند ۹۹ منتشره در سامانه کدال، بخش عمده‌ای از دارایی‌های شرکت اصلی به زیرمجموعه ها منتقل شده است.

بنابراین عمده عملیات تولید و فروش شرکت در حال حاضر در شرکت‌های زیرمجموعه در حال انجام است. لذا صورت های مالی میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه برای سال مالی جاری و گزارش های فعالیت ماهانه در سطح شرکت اصلی قابلیت مقایسه مناسب با دوره مالی مشابه را ندارند.

در این خصوص توجه سهامداران به میزان و مبالغ فروش ذکر شده در گزارش فعالیت ماهانه و صورت سود و زیان تلفیقی جلب می شود که نشان دهنده فعالیت در سطح گروه است.
https://akhbarbank.com/vdchq6n6.23nxidftt2.html
تازه ترین اخبار