۰
يکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۸

مجوز افزایش سرمایه چهار شرکت صادر شد

چهار شرکت بورسی، مجوز افزایش سرمایه ۱۶۷، ۱۲۹، ۵۱ و ۵۰ درصدی را از محل سود انباشته گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
به گزارش اخباربانک، شرکت های سیمان مازندران، خوراک دام پارس، سیمان کرمان و لنت ترمز ایران به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 50، 167، 51 و 129 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "سمازن" سرمایه فعلی را از 164.4 به 246.6 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی "غدام" هم از 6 به 16 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین "سکرما" سرمایه فعلی را از 99.1 به 150 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده در طرح ها و پروژه ها شود.

سرمایه فعلی "خلنت" هم از 13.1 به 30 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
 
https://akhbarbank.com/vdcc14q4.2bq1s8laa2.html
تازه ترین اخبار