۰
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر انتقال وجه بین بانکی ۱۵ به ۵۰ میلیون تومان و ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان توضیح داد.
انتقال تراکنش بانکی از حداقل ۵۰ به حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
به گزارش اخباربانک، مانی یکتا درباره سقف و کف انتقال وجه بین بانکی و تغییراتی که سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد، اعلام کرد: کف مبلغ دستورپرداخت های بین مشتری ساتنا از ۱۵ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: سقف مبلغ دستورپرداخت های پایا هم از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر دستورپرداخت، افزایش پیدا کرده است . درخصوص چرخه های تسویه پایا هم در روزهای عادی غیرتعطیل رسمی، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
https://akhbarbank.com/vdcdj50j.yt0sj6a22y.html
تازه ترین اخبار