۰
بانک پارسیان در 9 ماهه به زیان خالص 5998 میلیارد تومانی رسید (384 ریال به ازای هر سهم) که این عدد در مدت مشابه سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
بانک پارسیان در 9 ماهه به زیان خالص 5998 میلیارد تومانی رسید
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، بررسی اطلاعات مالی منتشر شده این بانک در سامانه کدال نشان می دهد؛ این بانک در این 9ماه، حدود 8339 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات داشته که 14 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. همچنین 14604 میلیارد تومان بابت سود سپرده ها پرداخت کرده است که 25 درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

خالص سود سرمایه گذاریهای بانک در این 9 ماه حدود 12 میلیارد تومان بوده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته تقریبا صفر بوده است.

خالص درآمد کارمزد ها در این 9 ماه 462 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه شش برابر شده است.  از محل معاملات ارزی، این بانک در 9 ماهه 1592 میلیارد تومان درامد کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39 درصد افت داشته است.

هزینه های عمومی بانک 1626 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد رشد داشته و هزینه مطالبات مشکوک الوصول 257 میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال گذشته 1222 میلیارد تومان بوده است.
 
https://akhbarbank.com/vdcbzzbw.rhbfzpiuur.html
تازه ترین اخبار