۰
سازمان بورس اقدام به تذکر درباره عدم حضور اعضای موظف هیات مدیره در شرکت دیگر به عنوان مدیرعامل و عضو موظف و ارائه اقرار نامه ای در این خصوص به کمیته انتصابات کرد.
تذکر بورس به هیات مدیره شرکتها درباره دستورالعمل حاکمیت شرکتی
به گزارش اخباربانک، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ضرورت رعایت تبصره 6 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی را به اعضای هیات مدیره شرکت های بورسی و فرابورسی و موسسات حسابرسی معتمد سازمان را اعلام کرد.

براین اساس، طبق تبصره ۶ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اعضای موظف هیات مدیره نمی توانند در شرکت دیگر، مدیر عامل و عضو موظف هیات مدیره باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از سه شرکت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره انتخاب شوند.

اعضای هیات مدیره باید در این خصوص اقرار نامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه دهند. لذا ضروری است اعضای هیات مدیره علاوه بر رعایت موضوع فوق، اقرارنامه رعایت مقررات مذکور را به کمیته انتصابات شرکت ارائه دهند.
https://akhbarbank.com/vdcdx50j.yt0so6a22y.html
تازه ترین اخبار