۰
۹ شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۷۰۰ تا ۳۲ درصدی را از سه محل تجدید ارزیابی، سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
۹ شرکت از جمله یک شرکت بیمه ای مجوز افزایش سرمایه گرفتند
به گزارش اخباربانک، 9 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان، ایران تایر ، آما، سپید ماکیان، بهمن دیزل، بیمه نوین، فرآوری زغال سنگ پرورده طبس، سرامیک اردکان و تامین سرمایه نوین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 100، 32 ، 67، 199، 700 ، 129، 217، 187 و 33 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، "فگستر" سرمایه فعلی را از 50 به 100 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی "پتایر" از 988.2 میلیارد به 1.3 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال و صرف جبران مخارج سرمایه گذاری و خرید دارایی ثابت برای پروژه سمنان، جلوگیری از خروج وجه نقد و کاهش هزینه‌های مالی می شود.

"فاما" هم سرمایه فعلی را از 150 به 250 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

سرمایه فعلی "سپید" از 100.5 به 300 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

"خدیزل" نیز سرمایه فعلی را از 100 به 800 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

در این میان، سرمایه فعلی "نوین" از 262.4 به 600 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 600 به 700 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان و بیمه مرکزی، نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

"کپرور" هم سرمایه فعلی را از 54 به 171 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اجرای طرح توسعه می شود.
مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 171 به 216 میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

سرمایه فعلی "کسرا" از 127.9 به 367.1 میلیارد تومان می رسد. 77 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و 162.1 میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

"تنوین" نیز سرمایه فعلی را از 1.5 به 2 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به توسعه عمليات و افزايش حجم تعهدات پذيره نويسی و بازارگردانی شود.
 
https://akhbarbank.com/vdcbfzbw.rhbf8piuur.html
تازه ترین اخبار