۰
شرکت بیمه رازی در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد. این شرکت اعلام داشت با توجه به صورتجلسه تنظیمی بین بیمه رازی،سایپا و کارگزاری سایچا در پایان سال 97 جریمه تاخیر مطالبات از سایپا 645 میلیارد تومان حق کل بیمه و 176 میلیارد تومان جریمه تاخیر می باشد.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه رازی در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد. این شرکت اعلام داشت با توجه به صورتجلسه تنظیمی بین بیمه رازی،سایپا و کارگزاری سایچا در پایان سال 97 جریمه تاخیر مطالبات از سایپا 645 میلیارد تومان حق کل بیمه و 176 میلیارد تومان جریمه تاخیر است.https://akhbarbank.com/vdcgyu97.ak9wz4prra.html
تازه ترین اخبار