۰
بانک مرکزی در راستای اجرای عملیات بازار باز ، اقدام به انتشار اوراق به ارزش ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه و نرخ سود ۱۹.۳ درصد کرد .
گزارش بانک مرکزی از انتشار اوراق ۷۵ هزار میلیاردی با نرخ سود ۱۹.۳ درصدی
به گزارش اخباربانک، بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌ بانکی، موضع عملیاتی در این هفته توافق بازخرید بود که با حضور 21 بانک و موسسه اعتباری به اجرای عملیات بازار باز به مبلغ 75 هزار میلیارد تومان با سررسید 7 روزه و حداکثر نرخ 19.3 درصد اقدام شد.

علاوه بر عملیات بازار باز طی هفته جاری، دو بانک‌ها و موسسات اعتباری از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش 1.28 هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ 1.5 هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود 22 درصد استفاده کنند.
https://akhbarbank.com/vdcds90j.yt0so6a22y.html
تازه ترین اخبار