۱
مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بانک پاسارگاد برگزار شد.
به گزارش اخباربانک، مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه بانک پاسارگاد با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها رسمیت یافت و برگزار شد.

در پایان این جلسه افزایش سرمایه بانک پاسارگاد به تصویب مجمع رسید.
 
https://akhbarbank.com/vdcj8meo.uqetvzsffu.html
تازه ترین اخبار