۰
شرکت بورسی پرداخت الکترونیک سامان با سهم ۴۵.۲۰ درصدی از تعداد کل تراکنش ها، بالاترین سهم را بین شرکت های همگروه به خود اختصاص داد.
به گزارش اخباربانک، طبق گزارش شرکت شاپرک برای آبان ماه ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم 45.20 درصدی از تعداد کل تراکنش های انجام شده، بالاترین سهم در تعداد تراکنش را در بین شرکت های پرداخت الکترونیک به خود اختصاص داد و با حفظ جایگاه همانند ماه گذشته بالاترین سهم در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی را با پوشش 20.66 درصدی به ثبت رساند.

آخرین گزارش شاپرک حکایت از پیشتازی پرداخت الکترونیک سامان از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی با پوشش 35.37 درصدی گزارش می دهد و  از رتبه نخست پرداخت الکترونیک سامان با سهم 20.40 درصدی از بازار تراکنش های خرید نوید و از افزایش 6.31 درصدی بازار مبلغ تراکنش های اینترنتی و پوشش 45.89 در بین شرکت های پرداخت الکترونیک و کسب رتبه نخست خبر می دهد.

بنابر این گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 41.59 درصد از سهم بازار در بخش ابزار پذیرش موبایلی سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می کند.
https://akhbarbank.com/vdci3uav.t1ap32bcct.html
تازه ترین اخبار