۰
شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۱۹

ثبت افزایش سرمایه "البرز" از سود انباشته

شرکت بیمه البرز افزایش سرمایه مصوب مجمع فوق العاده را در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رساند.
به گزارش اخباربانک، بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴,۴۲۴,۴۲۸ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۸,۸۴۸,۸۵۶ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۱۲۴۲۴۴۲۸ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

https://akhbarbank.com/vdcd9z0j.yt0s56a22y.html
تازه ترین اخبار